Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Przyszłość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie technologii informatycznych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Informatyka i technologie informacyjne
  • Kształcenie
  • Polska
  • Szkolnictwo wyższe
Strony (od-do)

339 - 352

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronie 352.

Książka

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0