Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przyszłość kształcenia w szkole wyższej w aspekcie technologii informatycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informatyka i technologie informacyjne
  • Kształcenie
  • Polska
  • Szkolnictwo wyższe
Pages (from - to)

339 - 352

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 352.

Book

Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0