Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Cezary Smuniewski, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (23)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Will the COVID-19 Pandemic Change National Security and Healthcare in the Spectrum of Cardiovascular Disease? / Filip M. Szymański, Cezary Smuniewski (WBN), Anna E. Płatek // Current Problems in Cardiology - 2020, -

  Scholarly article 100 2.966
 • 2.
  Chleba naszego powszedniego / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Andrzej Piętka, Cezary Smuniewski (WBN), Paweł Beyga - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 37, 2017, nr 1(197), 2019 - 177 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 3.
  Church and pacifism : the role of religion in the face of security threats / Cezary Smuniewski (WBN) // Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - 2019, vol. 16, no. 4(61), p. 341-357

  Scholarly article 20
 • 4.
  Joseph Ratzinger - w 90 rocznicę urodzin / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Andrzej Piętka, Paweł Beyga, Cezary Smuniewski (WBN) - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 37, 2017, nr 4(200), 2019 - 243 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 5.
  Luter i reformacja / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Cezary Smuniewski (WBN), Andrzej Piętka, Paweł Beyga - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik ; R. 37, 2017, nr 2-3, 2019 - 298 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 6.
  National Security of Poland in the Axiological Perspective. President Lech Wałęsa / Cezary Smuniewski (WBN) / Warsaw, Poland : Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora ; Institute of Poltical Science Publishers, Monografie Instytutu Nauki o Polityce, 2019 - 391 s.

  Scholarly monograph 20
 • 7.
  Religie a przemoc / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Andrzej Piętka, Cezary Smuniewski (WBN), Paweł Beyga - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik ; R. 36, 2016, nr 4(196), 2019 - 202 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 8.
  Tożsamość chrześcijańska / red. Jarosław M. Lipniak, Sławomir Pawłowski, Bogdan Ferdek, Cezary Smuniewski (WBN), Paweł Beyga, Andrzej Piętka - Poznań, Polska Wrocław, Polska : Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny, Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 36, 2016, nr 3(195), 2019 - 150 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 9.
  From Memory to Freedom : research on Polish Thinking about National Security and Political Community / Cezary Smuniewski (WBN), Małgorzata Mazurek, Aidan Hoyle / Warsaw, Poland : Institute of Political Science Publishers, Monografie Instytutu Nauki o Polityce, 2018 - 220 s.

  Scholarly monograph 20
 • 10.
  On the Need of Research on the Phenomenon of a Person in the Polish Security Studies / Cezary Smuniewski (WBN), Marcin Mazurek (WBN), Karolina Kochańczyk-Bonińska (WBN) // Journal of Defense Resources Management - 2018, t. 9, nr 2(17), p. 93-108

  Scholarly article 5
 • 11.
  Pacyfizm oczami chrześcijan : przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa / Cezary Smuniewski (WBN) // Teologia w Polsce - 2018, nr 1, p. 75-93

  Scholarly article 12
 • 12.
  Credo Domine, adiuva incredulitatem meam : księga jubileuszowa dedykowana ojcu profesorowi Jackowi Salijowi OP / red. Cezary Smuniewski (WBN), Jarosław Kupczak - Poznań, Polska Kraków, Polska : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze ; Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2017 - 581 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 13.
  È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? : la Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace / red. Gianfranco Calabrese, Cezary Smuniewski (WBN) - Canterano (RM), Włochy : Canterano RM : Gioacchino Onorati editore : Aracne editrice, Scienze teologico-religiose, 2017 - 222 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 14.
  Jerzy Popiełuszko. Syn, kapłan, męczennik z Polski / red. Piotr Burgoński, Cezary Smuniewski (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2017 - 131 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 15.
  La teologia nella riflessione sulla creazione della sicurezza tra gli uomini e tra le nazioni / Cezary Smuniewski (WBN) // W: È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? : la Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace / red. Gianfranco Calabrese, Cezary Smuniewski (WBN) - Canterano (RM), Włochy : Canterano RM : Gioacchino Onorati editore : Aracne editrice, 2017 - p. 207-220

  Chapter in monograph 5
 • 16.
  L'uomo tra l'inizio e la fine, tra la guerra e la pace / Cezary Smuniewski (WBN) // W: È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? : la Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace / red. Gianfranco Calabrese, Cezary Smuniewski (WBN) - Canterano (RM), Włochy : Canterano RM : Gioacchino Onorati editore : Aracne editrice, 2017 - p. 13-28

  Chapter in monograph 5
 • 17.
  Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / red. Cezary Smuniewski (WBN), Paweł Sporek - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, Monografie Instytutu Nauki o Polityce, 2017 - 438 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 18.
  Rodzina jako przestrzeń wychowania patriotycznego / Cezary Smuniewski (WBN) // W: Rodzina w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w perspektywie aksjologicznej : praca naukowo-badawcza - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 29-40

  Chapter of research work
 • 19.
  Rodzina w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w perspektywie aksjologicznej : praca naukowo-badawcza / Ilona Urych (WBN), Cezary Smuniewski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 74 s.

  Research work
 • 20.
  The Church and Politics. Research on Polish National Security / Cezary Smuniewski (WBN) // Polish Journal of Political Science - 2017, vol. 3, iss. 3, p. 56-88

  Scholarly article 5
 • 21.
  Verso il supremento della crisi : la teologia dell'eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI / Cezary Smuniewski (WBN) // Teologia w Polsce - 2017, nr 2, p. 65-94

  Scholarly article 12
 • 22.
  Działania zewnętrzne Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony : raport z badań : praca naukowo-badawcza : kod pracy II.1.16.1.0 / Cezary Smuniewski (WBN) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - 44 s.

  Research work
 • 23.
  Europa w dobie przemian : o wielokulturowości i bezpieczeństwie / red. Cezary Smuniewski (WBN), Robert Kobryński - Warszawa, Polska : Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2016 - 485 s.

  Editorial scholarly monograph