Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zbaw nas od złego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[7.1] Nauki teologiczne

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wrocław, Polska

Wydawca

Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Pallottinum

Data opublikowania

2020

Liczba stron

171

ISSN

0208-7995

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9911557339605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,smuniewski%20cezary&facet=searchcreationdate,include,2017%7C,%7C2020&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Chrzest
  • Egzorcyzmy
  • Koptyjski Kościół Ortodoksyjny
  • Lucyfer
  • Pokuta
  • Religia
  • Zło
Uwagi

Teksty w języku polskim, streszczenia w językach: angielskim i polskim.

Opublikowano w

Seria: Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 40, nr 1(209)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0