Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Chleba naszego powszedniego

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[7.1] Nauki teologiczne

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski | niemiecki

Miejsce

Poznań, Polska

Wrocław, Polska

Wydawca

Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Pallottinum

Data opublikowania

2019

Liczba stron

177

ISSN

0208-7995

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910826419005606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,smuniewski%20cezary&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Kościół katolicki
  • Religia
Uwagi

Na 4. stronie okładki błędny ISSN 0208-7997. Bibliografia przy pracach. Tekst częściowo w języku polskim, angielskim i niemieckim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Data opublikowania w opisie, prawidłowo to data druku.

Opublikowano w

Seria: Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 37, 2017, nr 1(197)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0