Processing may take a few seconds...

Article

Title

Pacyfizm oczami chrześcijan : przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.1] Theological science

Year of publication

2018

Published in

Teologia w Polsce

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Biblia
  • Katolicka nauka społeczna
  • Pacyfizm
  • Patrologia
  • Pokój
  • Teologia katolicka
  • Wojna
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

75 - 93

URL

http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=12,1&str=75-93

Comments

Bibliografia na stronach 89-92. Streszczenie w języku angielskim.

Open Access Mode

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

12 [Unified list of scientific journals 2013-2016]