Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Tożsamość chrześcijańska

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[7.1] Nauki teologiczne

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | francuski

Miejsce

Poznań, Polska

Wrocław, Polska

Wydawca

Pallottinum ; Papieski Wydział Teologiczny

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Pallottinum

Data opublikowania

2019

Liczba stron

150

ISSN

0208-7995

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910895361205606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,smuniewski%20cezary&facet=searchcreationdate,include,2016%7C,%7C2019&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Biblia
  • Chrześciajństwo
  • Religia
  • Tożsamość (filozofia)
  • Tożsamość społeczna
Uwagi

Bibliografia przy pracach. Tekst częściowo w języku polskim i francuskim. Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Data opublikowania w opisie, prawidłowo to data druku.

Opublikowano w

Seria: Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny : kwartalnik, R. 36, 2016, nr 3(195)

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0