Processing may take a few seconds...

Book

Title

Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania

Editors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.1] Theological science

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce

Date of publication

2017

Number of pages

438

ISBN

978-83-950685-0-8

URL

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?term_1=Powrót+do+ojczyzny.+patriotyzm&theme=nukat

Keywords
PL
  • Państwo
  • Patriotyzm
  • Polska
  • Wychowanie patriotyczne
Comments

Publikacja zawiera streszczenia angielskie. Wydanie niniejszej publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Published in

Book series: Monografie Instytutu Nauki o Polityce

Chapters
Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski (p. 15-46)
Patriotyzm kosmopolityczny (p. 87-107)
Od kultury fizycznej do patriotyzmu i od patriotyzmu do kultury fizycznej : o kształtowaniu postaw w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego (p. 345-372)
License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

20

Total point value of MNiSW for editor

5