Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce

Data opublikowania

2017

Liczba stron

438

ISBN

978-83-950685-0-8

URL

http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?term_1=Powrót+do+ojczyzny.+patriotyzm&theme=nukat

Słowa kluczowe
PL
  • Państwo
  • Patriotyzm
  • Polska
  • Wychowanie patriotyczne
Uwagi

Publikacja zawiera streszczenia angielskie. Wydanie niniejszej publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Opublikowano w

Seria: Monografie Instytutu Nauki o Polityce

Rozdziały
Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski (s. 15-46)
Patriotyzm kosmopolityczny (s. 87-107)
Od kultury fizycznej do patriotyzmu i od patriotyzmu do kultury fizycznej : o kształtowaniu postaw w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego (s. 345-372)
Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5,0