Processing may take a few seconds...

Book


Title

Rodzina w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w perspektywie aksjologicznej : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

74

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001059&view=2

Keywords
PL
  • Rodzina
  • Wychowanie patriotyczne
Chapters
Aksjologiczne aspekty wychowania w rodzinie (p. 9-27)
Rodzina jako przestrzeń wychowania patriotycznego (p. 29-40)
Rodzina a bezpieczeństwo narodowe Polski (p. 41-62)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej