Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rodzina w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w perspektywie aksjologicznej : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

74

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17001059&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Rodzina
  • Wychowanie patriotyczne
Rozdziały
Aksjologiczne aspekty wychowania w rodzinie (s. 9-27)
Rodzina jako przestrzeń wychowania patriotycznego (s. 29-40)
Rodzina a bezpieczeństwo narodowe Polski (s. 41-62)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej