Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Towards identifcation of “the homeland adorner’s” contemporary journey. In the light of research on identity and patriotism in creating national security

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ojczyzna
  • Patriotyzm
  • Polska
  • Świadomość narodowa
  • Tożsamość kulturowa
EN
  • National security
  • Patriotism
  • Poland
Pages (from - to)

15 - 46

Comments

Bibliografia na stronach 44-46.

Book

Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania

Points of MNiSW / chapter

5