Processing may take a few seconds...

Book


Title

Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania

Editors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza ASPRA -JR, Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce

Publisher name from the Ministry list

Oficyna Wydawnicza ASPRA

Date of publication

2021

Number of pages

455

ISBN

978-83-955068-7-1

URL

https://www.orbe.edu.pl/docs/publikacje/Powrot_do_ojczyzny_wyd2_sample.pdf

Keywords
PL
  • Państwo
  • Patriotyzm
  • Polska
  • Wychowanie patriotyczne
Comments

Publikacja posiada podwójny ISBN. ISBN: 978-83-8209-1649 (wartość zgodna ze źródłem).

Published in

Book series: Monografie Instytutu Nauki o Polityce

Chapters
Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski (p. 19-50)
Patriotyzm kosmopolityczny (p. 91-112)
Od kultury fizycznej do patriotyzmu i od patriotyzmu do kultury fizycznej : o kształtowaniu postaw w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego (p. 349-374)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0