Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Od kultury fizycznej do patriotyzmu i od patriotyzmu do kultury fizycznej : o kształtowaniu postaw w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Kultura fizyczna
  • Patriotyzm
  • Postawy
  • Wychowanie patriotyczne
Pages (from - to)

349 - 374

Book

Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania

Points of MNiSW / chapter

20.0