Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Od kultury fizycznej do patriotyzmu i od patriotyzmu do kultury fizycznej : o kształtowaniu postaw w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kultura fizyczna
  • Patriotyzm
Pages (from - to)

345 - 372

Book

Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania

Points of MNiSW / chapter

5