Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Church and pacifism : the role of religion in the face of security threats

Autorzy

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 16 | Numer: no. 4(61)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Biblia
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Teologia katolicka
  • Kościół katolicki
  • Pacyfizm
  • Religia
EN
  • Catholic Church
  • National security
  • Pacifism
  • Religion
Streszczenie

EN The article is a study in the domain of security and aims to answer the following question in the context of contemporary threats: What is the Catholic Church’s attitude towards pacifism? The author presents research concerning the relation-ship between pacifism and religion, analyzing the question of pacifism with ref-erence to biblical texts and contemporary Catholic thought.

Strony (od-do)

341 - 357

DOI

10.12797/Politeja.16.2019.61.19

URL

https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1291/1163

Uwagi

Bibliografia na stronach 355-357.

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

70,0