Processing may take a few seconds...

Article

Title

Verso il supremento della crisi : la teologia dell'eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

7.1 Theological science

Year of publication

2017

Published in

Teologia w Polsce

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2

Article type

scholarly article

Publication language

italian

Keywords
PL
  • Adhortacja apostolska
  • Duchowość kapłańska
  • Eucharystia
  • Kapłaństwo
  • Katolicyzm
  • Nauczanie papieskie
  • Teologia katolicka
  • Benedykt XVI (papież)
Pages (from - to)

65 - 94

URL

http://www.dogmatyka.pl/TwP/index.php?numer=11,2&str=65-94

Comments

Streszczenie w języku angielskim, polskim.

Points of MNiSW / journal

12 [Unified list of scientific journals 2013-2016]