Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Zamość, Polska

Wydawca

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Data opublikowania

2019

Liczba stron

407

ISBN

978-83-952471-0-1

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002307&view=1

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • System obronny państwa
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Koszty wydania publikacji zostały dofinansowane przez Akademię Sztuki Wojennej z dotacji statutowej.

Rozdziały
Bezpieczeństwo globalne a bezpieczeństwo państwa : implikacje (s. 9-33)
Stanowisko Polski wobec autonomicznych zdolności militarnych Unii Europejskiej (s. 61-76)
Katalog zagrożeń hybrydowych wschodniej granicy Polski (s. 77-94)
Ukraińsko-rosyjski konflikt historyczno-językowy w kontekście spójności współczesnej Ukrainy (s. 121-146)
Zjawisko cyberterroryzmu i jego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego : analiza studium przypadku (s. 147-165)
Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny (s. 209-220)
Rola samorządu terytorialnego w procesie osiągania gotowości do podjęcia działań przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP (s. 221-245)
Cyberzagrożenia w przetwarzaniu danych osobowych (s. 247-257)
Bezpieczeństwo informacji w organizacji zhierarchizowanej : wybrane problemy (s. 259-274)
Poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego (s. 275-289)
Bezpieczeństwo jako kategoria psychospołeczna w świadomości studentów : wyniki badań (s. 291-306)
Zjawisko terroryzmu jako nowe wyzwanie dla placówek oświatowych (s. 307-327)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5,0