Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zjawisko cyberterroryzmu i jego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego : analiza studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Cyberterroryzm
  • Estonia
  • Konflikt gruzińsko-rosyjski (2008)
Strony (od-do)

147 - 165

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 164-165

Książka

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0