Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zjawisko cyberterroryzmu i jego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego : analiza studium przypadku

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Cyberterroryzm
  • Estonia
  • Konflikt gruzińsko-rosyjski (2008)
Pages (from - to)

147 - 165

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 164-165

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0