Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa polskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Polska
  • Socjologia
  • Społeczeństwo
Pages (from - to)

275 - 289

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003935

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0