Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • System obronny państwa
  • Polska
Pages (from - to)

209 - 220

Comments

Bibliografia na stronie 220.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Points of MNiSW / chapter

5