Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona cywilna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
EN
  • Civil defence
  • National security
  • Poland
  • Security system
Strony (od-do)

209 - 220

Uwagi

Bibliografia na stronie 220.

Książka

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0