Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne dylematy w funkcjonowaniu systemu obronnego RP : aspekt niemilitarny

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona cywilna
  • Obronność państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
EN
  • Civil defence
  • National security
  • Poland
  • Security system
Pages (from - to)

209 - 220

Comments

Bibliografia na stronie 220.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Points of MNiSW / chapter

5.0