Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Stanowisko Polski wobec autonomicznych zdolności militarnych Unii Europejskiej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

61 - 76.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5