Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo informacji w organizacji zhierarchizowanej : wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

259 - 274

Comments

Bibliografia na stronach 273-274.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Points of MNiSW / chapter

5.0