Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Bezpieczeństwo jako kategoria psychospołeczna w świadomości studentów : wyniki badań

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Poczucie bezpieczeństwa
  • Studenci
  • Polska
  • Wywiad socjologiczny
Pages (from - to)

291 - 306

Comments

Bibliografia na stronie 306.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5