Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Katalog zagrożeń hybrydowych wschodniej granicy Polski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Granice
  • Polska
  • Wojna hybrydowa
  • Zagrożenie asymetryczne
Strony (od-do)

77 - 94

Książka

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0