Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Katalog zagrożeń hybrydowych wschodniej granicy Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Granice
  • Polska
  • Wojna hybrydowa
  • Zagrożenie asymetryczne
Pages (from - to)

77 - 94

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Ministry points / chapter

5.0