Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ukraińsko-rosyjski konflikt historyczno-językowy w kontekście spójności współczesnej Ukrainy

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Język
  • Ludy i narody
  • Naród
  • Rosja
  • Świadomość narodowa
  • Ukraina
Pages (from - to)

121 - 146

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Points of MNiSW / chapter

5.0