Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo globalne a bezpieczeństwo państwa : implikacje

Authors

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

9 - 33

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0