Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola samorządu terytorialnego w procesie osiągania gotowości do podjęcia działań przez jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Gotowość bojowa
  • Gotowość mobilizacyjna
  • Jednostki wojskowe
  • Samorząd terytorialny
Pages (from - to)

221 - 245

Comments

Bibliografia na s. 244-245.

Book

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Points of MNiSW / chapter

5.0