Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Grzegorz Lewandowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

g.lewandowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 26

ORCID

0000-0002-3293-1163

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 75%
5.5 Nauki o polityce i administracji: 25%

Artykuły (1)

Rozdziały (6)

Książki (3)