Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Doświadczenia sektora cywilnego na szczeblu terenowym w dziedzinie obronnej: wnioski dla Polski: praca naukowo - badawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Słowa kluczowe
PL
  • Militaryzm
  • Obronność
  • Sektor cywilny
Rozdziały
Doświadczenia obronne w okresie PRL (s. 9-31)
Realizacja zadań obronnych w dwudziestoleciu międzywojennym (s. 9-31)
Obecne doświadczenia w zakresie militaryzcji (s. 67-95)