Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obecne doświadczenia w zakresie militaryzcji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Militaryzm
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

67 - 95

Book

Doświadczenia sektora cywilnego na szczeblu terenowym w dziedzinie obronnej: wnioski dla Polski: praca naukowo - badawcza