Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Obrona terytorium Polski w czasie kryzysu polityczno-militarnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Operacje obronne strategiczne
  • Operacje wojenne
  • System obronny państwa
Data udostępnienia online

2017 (Data domniemana)

Strony (od-do)

10 - 34

Książka

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne