Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

118

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000619&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja
  • Wojsko
  • Współdziałanie
Rozdziały
Wstęp (s. 4-9)
Obrona terytorium Polski w czasie kryzysu polityczno-militarnego (s. 10-34)
Obszar odpowiedzialności na teatrze działań (s. 35-57)
Funkcje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych (s. 58-78)
Proces przekazania określonych kompetencji organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych (s. 79-108)
Zakończenie (s. 107-108)