Processing may take a few seconds...

Book


Title

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

118

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000619&view=2

Keywords
PL
  • Administracja
  • Wojsko
  • Współdziałanie
Chapters
Wstęp (p. 4-9)
Obrona terytorium Polski w czasie kryzysu polityczno-militarnego (p. 10-34)
Obszar odpowiedzialności na teatrze działań (p. 35-57)
Funkcje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych (p. 58-78)
Proces przekazania określonych kompetencji organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych (p. 79-108)
Zakończenie (p. 107-108)