Processing may take a few seconds...

Book

Title

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

118

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000619&view=2

Keywords
PL
  • Administracja
  • Wojsko
  • Współdziałanie
Chapters
Wstęp (p. 4-9)
Obrona terytorium Polski w czasie kryzysu polityczno-militarnego (p. 10-34)
Obszar odpowiedzialności na teatrze działań (p. 35-57)
Funkcje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych (p. 58-78)
Proces przekazania określonych kompetencji organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych (p. 79-108)
Zakończenie (p. 107-108)