Processing may take a few seconds...


Title

Wstęp

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Ćwiczenia obronne
  • Ćwiczenia wojskowe
  • Siły zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Hipotezy
  • Metody badawcze
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

4 - 9

Book

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other