Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Funkcje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Prawo administracyjne
  • Wojna
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

58 - 78

Book

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza