Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zakończenie

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Kompetencje
  • Wojsko
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Wojewoda
  • Prawo
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

107 - 108

Book

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other