Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Obszar odpowiedzialności na teatrze działań

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania operacyjne
  • Dowodzenie
  • Operacje wojenne
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

35 - 57

Book

Terenowe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w strefie bezpośrednich działań wojennych : praca naukowo-badawcza

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other