Processing may take a few seconds...

Book

Title

Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Title variant

EN The functioning of public administration in the zone of direct warfare. Selected legal and administrative aspect

Year of publication

2020

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

233

ISBN

978-83-7523-755-9

URL

https://www.researchgate.net/publication/339738712_Funkcjonowanie_administracji_publicznej_w_strefie_bezposrednich_dzialan_wojennych_Wybrane_aspekty_prawno-administracyjne_The_functioning_of_public_administration_in_the_zone_of_direct_warfare_Selected

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Działania wojenne
Total point value of MNiSW of monograph

100