Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.5] Nauki o polityce i administracji

Wariant tytułu

EN The functioning of public administration in the zone of direct warfare. Selected legal and administrative aspect

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

233

ISBN

978-83-7523-755-9

URL

https://www.researchgate.net/publication/339738712_Funkcjonowanie_administracji_publicznej_w_strefie_bezposrednich_dzialan_wojennych_Wybrane_aspekty_prawno-administracyjne_The_functioning_of_public_administration_in_the_zone_of_direct_warfare_Selected

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Działania wojenne
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0