Processing may take a few seconds...

Book


Title

Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych. Wybrane aspekty prawno-administracyjne

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN The functioning of public administration in the zone of direct warfare. Selected legal and administrative aspect

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W monografii zawarty został opis i wyjaśnienie kluczowej problematyki funkcjonowania systemu zarządzania w strefie bezpośrednich działań wojennych, warunkujące skuteczne wykorzystanie potencjału państwa na rzecz Sił Zbrojnych RP. Wyniki analizy będą przydatne do określenia standardów zarządzania w strefie bezpośrednich działań wojennych oraz określą niezbędne warunki prawno-organizacyjne umożliwiające realizację zadań administracji publicznej i wojskowej na rzecz Sił Zbrojnych RP. Ponadto stanowić będą bazę teoretyczną i naukową do opracowania materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji prowadzonego w uczelniach wyższych procesu dydaktycznego na wszystkich poziomach studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością i administracją, oraz na kursach specjalistycznych dla oficerów w uczelniach wojskowych i Wyższych Kursach Obronnych, a także źródło wiedzy i obszar do dyskusji dla organów administracji publicznej na różnych szczeblach zarządzania.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

233

ISBN

978-83-7523-755-9

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052741290805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Funkcjonowanie%20administracji%20publicznej%20w%20strefie%20bezpośrednich%20działań%20wojennych.%20Wybrane%20aspekty%20prawno-administracyjne&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9028714052185915545&offset=0

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Działania wojenne
  • Polska
  • Strategia
  • System obronny państwa
  • Wojna
  • Wojsko
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Zarządzanie
Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 223-229.

Total point value of monograph

120.0