Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie | Journal year: 2018

Number z. 128
URL

https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2019/02/zeszyt-128.html

Articles (14)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS