Processing may take a few seconds...

Article


Title

Civil law protection of intellectual property in research institutes supervised by the Minister of National Defense

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Cywilnoprawna ochrona własności intelektualnej w instytutach badawczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Ministry of National Defence of the Republic of Poland
  • Research and development
PL
  • Ministerstwo Obrony Narodowej (Polska)
  • Instytuty naukowe
  • Ochrona własności intelektualnej
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo własności przemysłowej
Abstract

EN The military sector represented and controlled by the Ministry of National Defense is an extremely important sector in the activities of the state. In this article, the author reviews the legal protection of the effects of innovative activities that ensure the implementation of defense tasks by institutes supervised by the Ministry of National Defense.

PL Niezwykle ważnym sektorem w działalności państwa jest sektor militarny reprezentowany i kontrolowany jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W niniejszym artykule autorki dokonują przeglądu ochrony prawnej efektów działalności innowacyjnej zapewniającej realizację zadań obronnych przez instytuty nadzorowane przez MON.

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

121 - 129

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.10

URL

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-270bcf05-512c-472a-af70-684c2bf1e105?q=bwmeta1.element.baztech-5de19281-afe9-4572-9820-ea096c5a0c6d;9&qt=CHILDREN-STATELESS

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0