Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Year 2018
Title

PL Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie

URL

http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com

Points of MNiSW

11 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Journal numbers