Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zarządzanie gospodarką magazynową i zarządzanie zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa Ekoplon S.A.

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Warehouse management and inventory management on the example of Ekoplon S.A.

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Gospodarka magazynowa
  • Magazyn
  • Magazynowanie
  • Zarządzanie
Abstract

EN The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.

PL Celem artykułu jest próba usystematyzowania i poszerzenia wiedzy na temat zarządzania magazynem i analiza procesów magazynowych zachodzących w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule przedstawiono istotę magazynowania jako podstawową funkcję systemu logistycznego oraz poddano analizie funkcjonowanie magazynu w przedsiębiorstwie EKOPLON S.A.Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie zapasów, problemów i wyzwań przedsiębiorstwa w oparciu o magazynowanie towarów.Dokonano również oceny i rekomendacji opisywanej firmy.

Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

517 - 531

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.38

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Poprawki/K.Zawierucha%20.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0