Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności wobec zagrożeń terrorystycznych

Authors

[ 1 ] Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN The management of food safety in the presence threast of terrorism

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Terroryzm
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

109 - 119

URL

https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2019/02/zeszyt-128.html

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

11 [Unified list of scientific journals 2013-2016]