Processing may take a few seconds...

Article


Title

Media reporting of terrorism a sense of security

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Media i komunikacja społeczna
  • Środki masowego przekazu
  • Terroryzm
Abstract

EN Acts of terrorismare commonplace in the media. This situation makes the public increasingly feels the state of anxiety and insecurity. For media such state of affairs is clearly beneficial. But this raises the question of the impact of such activities to the public

PL Akty terroryzmu są powszechne w mediach. Taka sytuacja sprawia, że opinia publiczna coraz częściej odczuwa stan niepokoju i niepewności. Dla mediów taki stan rzeczy jest oczywiście korzystny. Ale to rodzi pytanie o wpływ takich działań na społeczeństwo

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

281 - 293

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.22

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Lipi%C5%84ska.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0