Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Media reporting of terrorism a sense of security

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: z. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Media i komunikacja społeczna
  • Środki masowego przekazu
  • Terroryzm
Streszczenie

EN Acts of terrorismare commonplace in the media. This situation makes the public increasingly feels the state of anxiety and insecurity. For media such state of affairs is clearly beneficial. But this raises the question of the impact of such activities to the public

PL Akty terroryzmu są powszechne w mediach. Taka sytuacja sprawia, że opinia publiczna coraz częściej odczuwa stan niepokoju i niepewności. Dla mediów taki stan rzeczy jest oczywiście korzystny. Ale to rodzi pytanie o wpływ takich działań na społeczeństwo

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

281 - 293

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.22

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Lipi%C5%84ska.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0