Processing may take a few seconds...

Article


Title

American third offset strategy : implications for Europe

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla Europy

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english | polish

Keywords
PL
  • Kraje NATO
  • NATO
  • Unia Europejska (UE)
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Technologia
EN
  • The Third Offset Strategy
  • Modern technologies
  • NATO
  • Autonomous systems
  • European Union
Abstract

EN Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United State prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen

PL Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdopodobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.

Pages (from - to)

531 - 543

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.39

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Zieli%C5%84ski.pdf

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 542-543. Streszczenie w języku polskim.

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0