Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

American third offset strategy : implications for Europe

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

PL Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla Europy

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: z. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski | polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kraje NATO
  • NATO
  • Unia Europejska (UE)
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Technologia
EN
  • The Third Offset Strategy
  • Modern technologies
  • NATO
  • Autonomous systems
  • European Union
Streszczenie

EN Existing quantitative advantage in combat capabilities of likely the United State prospective adversaries has been offset by technological superiority, however access to innovative technology is no longer a domain of the United States. The aim of the paper is to present crucial assumptions of American Third Offset Strategy in confrontation with European dilemmas in this area. As a result of the quantitative and qualitative analysis it was found that key element of the strategy is to reverse the negative trend leading to a loss of technological superiority by the United States with maintaining its ability to global power projection, giving it the status of a global superpower. On the other hand, there are concerns about the technological closure of the United States to partners, and thus the technological gap between them and the allies (also within NATO and the European Union) will continue to deepen

PL Dotychczasowa przewaga ilościowa w zdolnościach bojowych prawdopodobnych adwersarzy Stanów Zjednoczonych była równoważona przewagą technologiczną, jednakże dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych nie jest już domeną tylko Stanów Zjednoczonych. Celem artykułu jest prezentacja zasadniczych założeń amerykańskiej strategii trzeciego offsetu w konfrontacji do europejskich dylematów w tym obszarze. W wyniku przeprowadzonej analizy ilościowo-jakościowej stwierdzono, że kluczowe w prezentowanej strategii jest odwrócenie negatywnego trendu prowadzącego do utraty przewagi technologicznej przez Stany Zjednoczone, a w konsekwencji zachowanie zdolności do globalnej projekcji siły, dającej status globalnego supermocarstwa. Z drugiej strony, istnieją obawy związane z technologicznym zamknięciem się USA na partnerów, a tym samym luka technologiczna pomiędzy nimi, a sojusznikami (również w ramach NATO i Unii Europejskiej) będzie się dalej pogłębiać.

Strony (od-do)

531 - 543

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.39

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Zieli%C5%84ski.pdf

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 542-543. Streszczenie w języku polskim.

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

11,0