Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analisys of risk and opportunities according to the EN-ISO 9001:2015

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Analiza ryzyka i szans w świetle wymagań ISO 9001:2015

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: z. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Organizacja
 • Przedsiębiorstwo
 • Ryzyko
 • Zarządzanie jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Polska
EN
 • risk analysis
 • Chances
 • Threats
 • Risk management
 • Organization context
Streszczenie

PL Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001. Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego systemu zarządzania jakością. W badaniach wykorzystano analizę studiów przypadków. Badaniem zostało objęte przedsiębiorstwo odlewnicze, które posiada wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.

EN The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effective quality management system. The case study analysis was used in the research. The study covered the Enterprise Foundry, which has implemented a quality management system based on the requirements of ISO 9001.

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

485 - 500

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.36

URL

https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2019/02/zeszyt-128.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

11,0