Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Analisys of risk and opportunities according to the EN-ISO 9001:2015

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

PL Analiza ryzyka i szans w świetle wymagań ISO 9001:2015

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Organizacja
 • Przedsiębiorstwo
 • Ryzyko
 • Zarządzanie jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Polska
EN
 • risk analysis
 • Chances
 • Threats
 • Risk management
 • Organization context
Abstract

PL Celem opracowania jest identyfikacja ryzyka, szans i zagrożeń organizacji w systemie zarządzania jakością oraz identyfikacja krytycznych zmiennych dla doskonalenia zarządzania ryzykiem w organizacji w kontekście wymagań standardu ISO 9001. Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego systemu zarządzania jakością. W badaniach wykorzystano analizę studiów przypadków. Badaniem zostało objęte przedsiębiorstwo odlewnicze, które posiada wdrożony system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001.

EN The aim of the study is to identify the risk, opportunities and threats of the organization in the quality management system and to identify critical variables to improve risk management in the context of the ISO 9001 standard requirements. The risk-based approach is important to achieve an effective quality management system. The case study analysis was used in the research. The study covered the Enterprise Foundry, which has implemented a quality management system based on the requirements of ISO 9001.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

485 - 500

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.36

URL

https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2019/02/zeszyt-128.html

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

11

Ministry points / journal in years 2017-2021

11