Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Business continuity management of logistical processes in the state security and defence system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Zarządzanie ciągłością działania procesów logistycznych w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: z. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Streszczenie

EN In the light of research conducted both in Poland and scientific centres abroad, it should be noted that one of the concepts that are becoming more and more popular in the state security and defencesector is the concept of business continuity management. With regard to logisticalprocesses, it is used in a special way to ensure their smooth running through the proper preparation of logistical entities to continue operations at a previously accepted by the clientlevel in the event of disturbances.In the light of the above, the aim of the article is to identify the possibility of common use of the assumptions of the concept of business continuity management in the process of managing logistical processes within the state security and defence system.

PL W świetle badań prowadzonych zarówno w Polsce jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych, należy zauważyć, że jedną z koncepcji cieszących się coraz większą popularnością w sektorze bezpieczeństwa i obronności państwa jest koncepcja zarządzania ciągłością działania. W odniesieniu do procesów logistycznych jest ona wykorzystywana w sposób szczególny do zapewnienia ich niezakłóconego przebiegu poprzez właściwe przygotowanie podmiotów logistycznych do kontynuowania działań na akceptowalnym przez klienta, wcześniej określonym poziomie w sytuacji wystąpienia zakłóceń. W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację możliwości powszechnego wykorzystania założeń koncepcji zarządzania ciągłością działania w procesie zarządzania procesami logistycznymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa.

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

141 - 149

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.12

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Ja%C5%82owiec,%20D%C4%99bicka.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

11,0