Processing may take a few seconds...

Article


Title

Business continuity management of logistical processes in the state security and defence system

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Zarządzanie ciągłością działania procesów logistycznych w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Abstract

EN In the light of research conducted both in Poland and scientific centres abroad, it should be noted that one of the concepts that are becoming more and more popular in the state security and defencesector is the concept of business continuity management. With regard to logisticalprocesses, it is used in a special way to ensure their smooth running through the proper preparation of logistical entities to continue operations at a previously accepted by the clientlevel in the event of disturbances.In the light of the above, the aim of the article is to identify the possibility of common use of the assumptions of the concept of business continuity management in the process of managing logistical processes within the state security and defence system.

PL W świetle badań prowadzonych zarówno w Polsce jak i w zagranicznych ośrodkach naukowych, należy zauważyć, że jedną z koncepcji cieszących się coraz większą popularnością w sektorze bezpieczeństwa i obronności państwa jest koncepcja zarządzania ciągłością działania. W odniesieniu do procesów logistycznych jest ona wykorzystywana w sposób szczególny do zapewnienia ich niezakłóconego przebiegu poprzez właściwe przygotowanie podmiotów logistycznych do kontynuowania działań na akceptowalnym przez klienta, wcześniej określonym poziomie w sytuacji wystąpienia zakłóceń. W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację możliwości powszechnego wykorzystania założeń koncepcji zarządzania ciągłością działania w procesie zarządzania procesami logistycznymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

141 - 149

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.12

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Ja%C5%82owiec,%20D%C4%99bicka.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0