Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Determinants of the effective management of logistical processes in the state security and defence system

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Determinanty efektywnego zarządzania procesami logistycznymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2018 | Numer: z. 128

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Logistyka
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Streszczenie

EN Proper functioning of security and defencesystems is determined by a number of various factors, among which an important role falls on logistical issues. As the experience has shown so far, it is the logistical processes that in many cases determine correct implementation of a number of key projects for the security and defenceof the state.In view of the above, the aim of the article is to identify the determinants of the contemporary effective management of logistical processes taking place in the state security and defencesystem. The research problem to be solved was formulated in the form of a question: what factors determine today's effective management of logistical processes related to socio-economic development, as one of the essential elements of state security and defence?

PL Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i obronności determinowane jest szeregiem różnorodnych czynników, wśród których istotna rola przypada kwestiom logistycznym. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia to właśnie procesy logistyczne w wielu przypadkach warunkują prawidłową realizację szeregu przedsięwzięć kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację czynników warunkujących współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi zachodzącymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: jakie czynniki determinują współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z rozwojem społeczno-gospodarczym, jako jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa i obronności państwa?

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

151 - 162

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.13

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Ja%C5%82owiec.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

11,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

11,0