Processing may take a few seconds...

Article


Title

Determinants of the effective management of logistical processes in the state security and defence system

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Determinanty efektywnego zarządzania procesami logistycznymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Logistyka
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Abstract

EN Proper functioning of security and defencesystems is determined by a number of various factors, among which an important role falls on logistical issues. As the experience has shown so far, it is the logistical processes that in many cases determine correct implementation of a number of key projects for the security and defenceof the state.In view of the above, the aim of the article is to identify the determinants of the contemporary effective management of logistical processes taking place in the state security and defencesystem. The research problem to be solved was formulated in the form of a question: what factors determine today's effective management of logistical processes related to socio-economic development, as one of the essential elements of state security and defence?

PL Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i obronności determinowane jest szeregiem różnorodnych czynników, wśród których istotna rola przypada kwestiom logistycznym. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia to właśnie procesy logistyczne w wielu przypadkach warunkują prawidłową realizację szeregu przedsięwzięć kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację czynników warunkujących współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi zachodzącymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: jakie czynniki determinują współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z rozwojem społeczno-gospodarczym, jako jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa i obronności państwa?

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

151 - 162

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.13

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Ja%C5%82owiec.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0