Processing may take a few seconds...

Article


Title

Competency model of village leader : the report of the field research

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Model kompetencji sołtysa : raport z badań terenowych

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: z. 128

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Instytucje nonprofit
  • Kompetencje
  • Zarządzanie kompetencjami
Abstract

EN One of the actors whose role is very firmly rooted in the idea of local self-government is the village leader. It performs a support function for the commune without being provided with formal authority and financial benefits and its work is subjected to very high expectations of the local community. By analyzing the literature, you will notice that there are only few publications on determinants of the village leader efficacy. Thus, the authors of the article have undertaken the task of exploring this topic further. The purpose of this article is to present the outcome of the competency workshop for village leaders and a proposal of the village leader competency model along with behavioral indicators of village leaders’ efficient operations. This article presents the theoretical basis of the competency model, methods of its identification and pointed out the specific aspect of field research in defining the competence model.

PL Jednym podmiotów w zarządzaniu publicznym jest sołtys, który pełni rolę wspierającą dla władz gminy. Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, że jest niewiele publikacji dotyczących wyróżników skuteczności pełnienia roli sołtysa, w związku z tym autorki artykułu podjęły próbę identyfikacji atrybutów kompetencyjnych współczesnego sołtysa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyniku warsztatu kompetencyjnego dla sołtysów i propozycja modelu kompetencji sołtysa wraz ze wskaźnikami behawioralnymi jego efektywnego działania. W artykule przedstawiono podstawę teoretyczną modelu kompetencji, metody jego identyfikacji oraz zwrócono uwagę na aspekt specyfiki badań terenowych w definiowaniu modelu kompetencji.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

131 - 140

DOI

10.29119/1641-3466.2018.128.11

URL

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20128/Jab%C5%82o%C5%84ska-Wo%C5%82oszyn,%20Borucka.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0