Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = learning about management and quality, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (494)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Przywództwo. Konteksty, reminiscencje, odniesienia / Tomasz Majewski (WZiD), Dorota Kurek (WZiD), Bogdan Szulc (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 198 s.

  Scholarly monograph 100
 • 2.
  Costs of cyber-security in a business entity / Joanna Antczak (WZiD) // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty - 2020, t. 55, nr 1, p. 81-93

  Scholarly article 5
 • 3.
  Analysis of Factors Influencing the Competitiveness of Manufacturing Companies / Łukasz Kuźmiński, Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 217-227

  Scholarly article 100
 • 4.
  Analysis of the Determinants of Innovation in the 21st Century / Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła, Grzegorz Maśloch // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 151-162

  Scholarly article 100
 • 5.
  Avatar as The Modern Solution of Support the Customer Service in Public Services Management – Project Case Study / Piotr Maśloch (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 7926-7933

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 6.
  Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku / Mariusz Tomczyk (WZiD) // W: Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku / red. Mariusz Tomczyk (WZiD) - Łódź, Polska : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020 - p. 7-8

  Introduction / preface
 • 7.
  Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku / Mariusz Tomczyk (WZiD) / red. Mariusz Tomczyk (WZiD) - Łódź, Polska : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020 - 202 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 100
 • 8.
  Competence potential of foreign students on the polish labour market - results of pilot studies / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 21-30

  Chapter in monograph / paper 5
 • 9.
  Credit Default Swap as an instrument for risk management / Mariusz Tomczyk (WZiD) // TEST Engineering & Management - 2020, vol. 82, p. 7424-7428

  Scholarly article 5
 • 10.
  Criteria for evaluating soldiers – organisational and social perspective / Dorota Kurek (WZiD) // International Conference Knowledge-Based Organization. Conference proceedings - 2020, vol. 26, no 1, p. 224-231

  Scholarly article 5
 • 11.
  Developing E-business Competences A Challenge for Economic Universities in Poland / Dorota Kurek, Kinga Krupcała // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 11370-11379

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 12.
  Edutainment in the armed forces of the Republic of Poland / Agnieszka Szczygielska (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 471-483

  Scholarly article 20
 • 13.
  Eksport uzbrojenia RP w latach 2013–2018 jako czynnik budowania bezpieczeństwa militarnego / Joanna Antczak (WZiD) // Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne - 2020, nr 1(62), p. 41-63

  Scholarly article 20
 • 14.
  Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 95 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 15.
  Etyka w biznesie i zarządzaniu : od teorii do praktyki / Marlena Niemiec (WZiD) // W: Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study / red. Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 11-23

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment / Małgorzata Gawlik-Kobylińska (WZiD), Paweł Maciejewski (WBN), Jacek Lebiedź, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // W: Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology - New York, United States : Association for Computing Machinery, 2020 - p. 144-148

  Chapter in monograph / paper 20
 • 17.
  Government Bonds And Their Role In Polish Economy / Mariusz Tomczyk (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 4906-4913

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 18.
  Image of the uniformed services in Poland as perceived by generation Z / Dorota Kurek (WZiD) // W: Proceedings of International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part I. Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 - p. 56-66

  Chapter in monograph / paper 5
 • 19.
  Implementation of a Model Descriptive Tool for Competitiveness in Energy Companies / Stanisław Sirko (WZiD), Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD) // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 308-326

  Scholarly article 100
 • 20.
  Implementation of the Competitiveness Model in Terms of Cooperation with Suppliers / Łukasz Kuźmiński, Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła // European Research Studies Journal - 2020, Volume XXIII, Issue 2, p. 343-359

  Scholarly article 100
 • 21.
  Information security management in the global world of the 21st century / Piotr Maśloch (WZiD), Piotr Górny (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 321-331

  Scholarly article 20
 • 22.
  Issues of brand capital loss risk analysis / Piotr Makowski (WZiD) // Humanities and Social Sciences - 2020, vol. XXV, nr 27 (2/2020), p. 109-121

  Scholarly article 20
 • 23.
  Kultura organizacyjna a wartości patriotyczne w Siłach Zbrojnych RP / Marlena Niemiec (WZiD), Dorota Kurek (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 97-113

  Chapter in monograph / paper 20
 • 24.
  Logistyka a bezpieczeństwo : innowacyjne rozwiązania logistyczne / red. Joanna Antczak (WZiD), Mariusz Fornal (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 163 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 25.
  Management of Delay Optimization at Intersections / Łukasz Kuźmiński, Piotr Maśloch (WZiD), Marek Bazan, Tomasz Janiczek, Krzysztof Halawa, Henryk Wojtaszek (WZiD), Ireneusz Miciuła, Tomasz Chajduga, Adam Kawecki, Robert Czwartosz, Jakub Stawik // Energies - 2020, vol. 13, iss. 12, p. 1-22

  Scholarly article 140 2.702
 • 26.
  Managing The City’s Logistics Infrastructure In The Context Of Challenges Emerging From The National Defense And Public Security Requirements / Tomasz Jałowiec (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 3860-3868

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 27.
  "No" security of information technology / Justyna Lipińska (WZiD) // Modern Management Review - 2020, vol. XXV, no 27 (1), p. 31-37

  Scholarly article 5
 • 28.
  Organizational culture of the War Studies University in opinion of students of the Faculty of Management and Command / Marlena Niemiec (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 345-357

  Scholarly article 20
 • 29.
  Paradygmaty logistyki wojskowej / Tomasz Jałowiec (WZiD) / Warszawa, Polska : Difin, 2020 - 254 s.

  Scholarly monograph 100
 • 30.
  Polish Transport Companies in View of The Principle of Posting Workers in Road Transport in The European Union / Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 3584-3590

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 31.
  PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W WYMIARZE EKONOMICZNYM – WYBRANE ASPEKTY / Mariusz Tomczyk (WZiD) // W: Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku / red. Mariusz Tomczyk (WZiD) - Łódź, Polska : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2020 - p. 147-166

  Chapter in monograph 20
 • 32.
  Problems of Tax Competition in the Contemporary Financial System against the Background of the European Union / Mariusz Tomczyk (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 4659-4668

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 33.
  Relatively optimal production-distribution plans for stock management in supply chains over a finite time horizon / Stanisław Bylka (WZiD), Andrzej Wieczorek // Computers & Industrial Engineering - 2020, vol. 144, p. 1-15

  Scholarly article 140 4.135
 • 34.
  Selected problems of the organization of communication information system in the territorial defence forces / Józef Janczak (WZiD), Maciej Marczyk (WW) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 183-196

  Scholarly article 20
 • 35.
  Social dialogue as the essence of virtual organizations / Justyna Lipińska (WZiD) // Humanities and Social Sciences - 2020, vol. XXV, nr 27 (1/2020), p. 29-39

  Scholarly article 20
 • 36.
  Strategie biznesowe na rynku zbrojeniowym. Studia przypadków / red. Karina Górska-Rożej (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 381 s.

  Scholarly monograph 20
 • 37.
  The Concept of Safety and Security Education in the Context of Sustainability / Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // Sustainability - 2020, 12(12)

  Scholarly article 70 2.576
 • 38.
  The consignment stock of inventories under buyer's warehouse space limitation / Stanisław Bylka (WZiD) // International Journal of Production Research - 2020, t. 58, nr 3, p. 912-930

  Scholarly article 100 4.577
 • 39.
  The course and conditions of the process of selecting police officer candidates / Dorota Kurek (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2020, z. 145, p. 259-277

  Scholarly article 20
 • 40.
  The Effectiveness of Logistic Processes in Military Supply Chains / Tomasz Jałowiec (WZiD), Dariusz Grala (WZiD) // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Seville, Spain. Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020 - p. 972-982

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 41.
  THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE SITUATION AND IMAGE OF UNIFORMED SERVICES AS EMPLOYERS ON THE POLISH LABOUR MARKET / Dorota Kurek (WZiD) // Globalization & Business - 2020, nr 9, p. 57-69

  Scholarly article 5
 • 42.
  The model of an organization performance measurement in the context of sustainable system management / Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // Entrepreneurship and Sustainability Issues - 2020, vol. 7(3), p. 1819-1831

  Scholarly article 70
 • 43.
  Wojska Obrony Terytorialnej w wojskowym systemie łączności : wybrane problemy / Józef Janczak (WZiD), Maciej Mariusz Marczyk (WW) // W: Militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa w czasie działań hybrydowych przeciwko RP / red. Maciej Mariusz Marczyk (WW), Robert Janczewski (WW), Bartłomiej Terebiński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 51-68

  Chapter in monograph 20
 • 44.
  Współczesne aspekty naukowo-badawcze w XXI wieku / red. Piotr Maśloch (WZiD), Henryk Wojtaszek (WZiD) - Pelplin, Polska : Wydawnictwo Bernardinum, 2020 - 163 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 45.
  Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego / Małgorzata Lasota (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 170 s.

  Scholarly monograph 100
 • 46.
  Wybrane problemy zarządzania : kontekst bezpieczeństwa / red. Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 290 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 47.
  Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 208 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 48.
  Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski / Dariusz Grala (WZiD) // W: 65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju / red. Leszek Elak (WW), Paulina Rosłoń (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 185-199

  Chapter in monograph 20
 • 49.
  Zjawisko mobbingu / Marlena Niemiec (WZiD) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 152-161

  Scholarly article 5
 • 50.
  Znaczenie źródeł władzy i autorytetu dzielnicowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnych / Dorota Kurek (WZiD) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 67-82

  Chapter in monograph 20
 • 51.
  Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym / red. Karina Górska-Rożej (WZiD), Aneta Nowakowska-Krystman (WZiD): Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 193 s.

  Scholarly monograph 20
 • 52.
  Wpływ reformy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonej w latach 2009–2016, na bezpieczeństwo kraju w opinii obywateli / Justyna Lipińska (WZiD) // Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego - 2019, vol. 13, p. 1-19

  Scholarly article 20
 • 53.
  Age management in the military : attributes of XYZ generation / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part III. Issues of Economics / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 62-71

  Chapter in monograph / paper 5
 • 54.
  Airport charges as an instrument of competition between airports in the European Union. Legislative aspects / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 115, nr 2, p. 5-19

  Scholarly article 5
 • 55.
  Air traffic crisis management in the European airspace – the legal context and the experience of the Network Manager / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 5-28

  Scholarly article 5
 • 56.
  Analiza działalności przedsiębiorstwa działającego na rynku usług przewozów intermodalnych w latach 2013-2017 / Joanna Antczak (WZiD), Magda Ligaj (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 78-91

  Scholarly article 20
 • 57.
  Army as an element of local environment - a territorial and organizational perspective / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University : the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part I, Issues of Sociology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Łotwa : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 59-70

  Chapter in monograph / paper 5
 • 58.
  Attributes of uniformed services as employers on the Polish labour market : the perspective of the generation Z / Dorota Kurek (WZiD) // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie - 2019, z. 138, p. 133-154

  Scholarly article 20
 • 59.
  Charakterystyka rynku usług logistycznych w Polsce : załącznik 2 / Stanisław Smyk (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 314-321

  Chapter in monograph 20
 • 60.
  Civil Innovative Solutions as a Source to Improve the Effectiveness of Logistics System of Polish Armed Forces / Tomasz Jałowiec (WZiD) // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 12554-12565

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 61.
  Combat Stress of land forces soldiers / Aleksandra Kaczmarek (WZiD) // W: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University the Materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2018" (12th-13th October, 2018). Part IV. Issues of Psychology / red. V. Meņšikovs - Daugavpils, Latvia : Daugavpils Universitātes. Akadēmiskais apgāds "Saule", 2019 - p. 5-15

  Chapter in monograph / paper 5
 • 62.
  Competence management and image of Police officers in Poland / Dorota Kurek (WZiD) // International Conference Knowledge-Based Organization. Conference proceedings - 2019, vol. 25, no 2, p. 147-152

  Scholarly article 5
 • 63.
  Conditions for Employment of Talented People - Talent Management / Piotr Maśloch (WZiD), Małgorzata Ewa Milian-Pogonowska (AszWoj), Robert Balcerzyk // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 13157-13167

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 64.
  Consumer Behaviour on the Market of Traditional and Regional Food in Poland and Portugal / Justyna Górna, Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD), Jagoda Ostrowska // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 13683-13692

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 65.
  Cybersecurity Management in the Light of ISO Standards Requirements / Joanna Antczak (WZiD) // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 12724-12737

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 66.
  Dylematy pomiaru jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Tomasz Jałowiec (WZiD) // W: Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską : jakość - problemy i rozwiązania / red. Joanna Jasińska - Warszawa, Polska : Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2019 - p. 105-116

  Chapter in monograph 20
 • 67.
  Dynamic Management and Logistics Aspects of the Entities Activity of Industrial Defense Potential in Poland / Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Jałowiec (WZiD) // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 / red. Khalid S. Soliman - Granada, Hiszpania : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019 - p. 4873-4882

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 68.
  Economic and financial aspects of air traffic management in Polish airspace / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 20-36

  Scholarly article 5
 • 69.
  Effective Energy Management in the Organization in the Context of Implementing the Sustainability / Aneta Wysokińska-Senkus (WZiD) // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 / red. Khalid S. Soliman - Granada, Hiszpania : International Business Information Management Association, IBIMA, 2019 - p. 8374-8390

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 70.
  Ekonomiczno-finansowe aspekty bezpieczeństwa zarządzania ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym i kosmicznym / red. Elżbieta Dynia, Sabina Kubas - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 16-39

  Chapter in monograph / paper 20
 • 71.
  Elementy projektowania logistycznego / Stanisław Smyk (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 153 s.

  Scholarly monograph 100
 • 72.
  Ewolucja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie / Józef Janczak (WZiD) // W: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w organizacjach - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 14-69

  Chapter in monograph 20
 • 73.
  Flow of Soldiers to the External Labour Market Between 1989 And 2015 / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Stanisław Sirko (WZiD) // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 12510-12520

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 74.
  Hypertext organisation as a model of an organisation improving the flow of knowledge / Agnieszka Szczygielska (WZiD) // International Conference Knowledge-Based Organization. Conference proceedings - 2019, vol. 25, no 1, p. 285-290

  Scholarly article 5
 • 75.
  Improvement of the Risk Management in an Organization Hierarchized in the Context of Sustainability / Aneta Agata Wysokińska-Senkus (WZiD) // European Research Studies Journal - 2019, Volume XXII, Issue 4, p. 317-331

  Scholarly article 100
 • 76.
  Instytucjonalne aspekty wojskowego zaangażowania w proces modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, nr 125, p. 83-99

  Scholarly article 5
 • 77.
  Istota i wymiar systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzyczypospolitej Polskiej / Zdzisław Malinowski (WW), Ryszard Chrobak (WZiD), Wojciech Nyszk (WZiD), Maciej Kaźmierczak (WZiD), Artur Gniadek // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-40

  Chapter in monograph 20
 • 78.
  Kształtowanie kompetencji przywódczych studentów na kierunku zarządzanie i dowodzenie / Tomasz Majewski (WZiD) // W: Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 27-39

  Chapter in monograph / paper 20
 • 79.
  Legal conditions and the allocation of slots at Polish airports / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 117, nr 4, p. 5-26

  Scholarly article 5
 • 80.
  Logistyka kontraktowa / Stanisław Smyk (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD), Witold Słomiany (WZiD), Marcin Gromek (WW), Mariusz Fornal (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 217-255

  Chapter in monograph 20
 • 81.
  Logistyka wojskowa jako obszar poznania nauk o zarządzaniu i jakości / Tomasz Jałowiec (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 5, p. 217-228

  Scholarly article 20
 • 82.
  Media relations : a practical guide to helping spokes-persons of organizations to prepare for a conversation with media repre-sentatives / Justyna Lipińska (WZiD) / Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2019 - 121 s.

  Scholarly monograph 20
 • 83.
  Military logistics : theory and practice / Wojciech Nyszk (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 168 s.

  Scholarly monograph 100
 • 84.
  Nakłady na cyberbezpieczeństwo państwa / Joanna Antczak (WZiD) // W: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem / red. Waldemar Gajda, Tamara Rud, Paweł Soroka - Warszawa, Polska : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, 2019 - p. 101-120

  Chapter in monograph / paper 5
 • 85.
  New trends in managing the defense potential of NATO / Tomasz Jałowiec (WZiD), Dariusz Grala (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD) // The interdisciplinary approach to research, innovation and practice - 2019, no. 8, p. 19-030

  Scholarly article / paper 5
 • 86.
  Nowe technologie w procesie kształcenia kadry Sił Zbrojnych RP / Agnieszka Szczygielska (WZiD) // W: Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne / red. Ilona Urych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 87.
  Nowe znaki drogowe obowiązujące dla kierowców ciężkich pojazdów wojskowych / Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD), Janusz Płaczek // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 466-474

  Scholarly article 20
 • 88.
  Ochrona lotnictwa cywilnego w aspekcie prawa międzynarodowego / Małgorzata Lasota (WZiD) // W: Obronność Polski w XXI wieku - II edycja / red. Ryszard Parafianowicz (AszWoj), Juliusz Tym (WW), Rafał Chrupek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 367-388

  Chapter in monograph 20
 • 89.
  Ogólna charakterystyka usług logistycznych : załącznik 3 / Stanisław Smyk (WZiD) // W: System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019 / red. Tomasz Jałowiec (WZiD), Szymon Mitkow, Adam Radomyski, Tomasz Smal, Jarosław Teska, Robert Woźniak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 322-326

  Chapter in monograph 20
 • 90.
  Organizacja transportu lądowego materiałów niebezpiecznych, wybrane kwestie bezpieczeństwa / Józef Janczak (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 216-236

  Scholarly article 20
 • 91.
  Organizational identity of the War Studies University in the opinion of students of the Faculty of Management and Command / Marlena Niemiec (WZiD) // W: Krizové řízení a řešení krizových situací / red. Jiří Konečný: Tomas Bata University in Zlín, 2019 - p. 152-165

  Chapter in monograph / paper 5
 • 92.
  Pokolenie Y w wojsku : wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych / Maria Jabłońska-Wołoszyn (WZiD) // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty - 2019, t. 53, nr 3, p. 25-35

  Scholarly article 5
 • 93.
  Polski przemysł obronny – wybrane zagadnienia / Joanna Antczak (WZiD) // W: Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku / red. Stanisław Jaczyński, Mariusz Kubiak - Siedlce, Polska Warszawa, Polska : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019 - p. 97-118

  Chapter in monograph 20
 • 94.
  Polski rynek przewozów kolejowych cargo w świetle europejskiej i krajowej polityki transportowej / Ewa Kępka (WZiD), Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 10, p. 31-45

  Scholarly article 20
 • 95.
  Potrzeba wykorzystania koncepcji zarządzania wiekiem w Siłach Zbrojnych RP - raport z badań / Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Maria Jabłońska - Wołoszyn (WZiD) // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych / red. Hanna Kelm, Marek Ćwiklicki - Katowice, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019 - p. 40-55

  Chapter in monograph 20
 • 96.
  Potrzeby obronne jako czynnik rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce / Tomasz Jałowiec (WZiD) // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport - 2019, nr 124, p. 31-42

  Scholarly article 5
 • 97.
  Prawne aspekty zarządzania kryzysowego w Polsce : niedostatki i rekomendacje / Wiesław Krzeszowski (WZiD) // W: Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1 / red. Marek Gogolin - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 32-47

  Chapter in monograph / paper 20
 • 98.
  Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) // W: Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania / red. Elżbieta Dynia, Marcin Pączek - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019 - p. 9-30

  Chapter in monograph / paper 20
 • 99.
  Problems of Taxation of Capital Income in the Polish Financial System / Mariusz Tomczyk (WZiD) // W: Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019, Madrid, Spain. Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage / red. Khalid S. Soliman: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019 - p. 12738-12748

  Chapter in monograph / paper 5 70
 • 100.
  Projektowanie logistyczne jako determinanta potencjału logistycznego sił zbrojnych / Stanisław Smyk (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2019, nr 5, p. 650-663

  Scholarly article 20