Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, type = Books, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (22)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 2.
  Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego / Małgorzata Lasota (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 170 s.

  Scholarly monograph 100
 • 3.
  Bezpieczeństwo i obronność : wczoraj, dziś, jutro / red. Ryszard Bartnik (WZiD) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 158 s.

  Scholarly monograph 20
 • 4.
  Lotnictwo w wojnie powietrznej : koncepcje, historia, teraźniejszość / Wiesław Marud (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 - 346 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Potęga powietrzna w działaniach hybrydowych / Władysław Leśnikowski (WZiD) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - 209 s.

  Scholarly monograph 100
 • 6.
  Doświadczenia z zaangażowania Polski w operacje wojskowe w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2002-2014 / Grzegorz Buszka, Władysław Leśnikowski (WZiD), Krzysztof Borowski, Sławomir Cieślewicz, Krzysztof Stańczyk, Grzegorz Kostrzewski, Waldemar Budzisz, Robert Reczkowski, Grzegorz Łysik, Paweł Mrozowski, Arkadiusz Puciato, Aleksandra Zamojska / red. Robert Reczkowski - Bydgoszcz, Polska : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, 2018 - 225 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 7.
  Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr / red. Ryszard Bartnik (WZiD), Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 275 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 8.
  Ryzyko jako kryterium wyboru wariantu działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych / Piotr Makowski (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 132 s.

  Scholarly monograph 100
 • 9.
  Security of Europe. Challenges and Threats in the 21st Century / red. Bogdan Grenda (WZiD), Andrzej Soboń (WBN), Laurian Gherman - Brasov, Rumunia : “Henri Coandă” Air Force Academy Publishing House, 2018 - 208 s.

  Editorial scholarly monograph 5
 • 10.
  Wojska Obrony przeciwlotniczej: historia,tradycje i współczesność / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska , 2018 - 442 s.

  Scholarly monograph
 • 11.
  Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku / red. Konrad Dobija (WW), Sebastian Maślanka (WW), Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 398 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 12.
  Analiza diagnostyczna sieci społecznych oraz model cyberprzestrzeni państwa z uwzględnieniem roli mediów społecznościowych / Bogdan Grenda (WZiD), Radosław Bielawski (WBN), Paweł Majdan (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 133 s.

 • 13.
  Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego / red. Radosław Bielawski (WBN), Bogdan Grenda (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 224 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 14.
  Bezzałogowe platformy w cyberprzestrzeni / Władysław Leśnikowski (WZiD) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - 313 s.

  Scholarly monograph 100
 • 15.
  Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 131 s.

 • 16.
  Koncepcja obrony powietrznej obiektów infrastruktury krytycznej państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.1.1.0. / Dariusz Żyłka (WZiD), Jacek Milewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017

  Research work
 • 17.
  Uwarunkowania użycia sił powietrznych w operacjach militarnych: praca naukowo - badawcza : kod pracy: II.2.30.1.0 / Bogdan Grenda (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 134 s.

 • 18.
  Wieloaspektowa i wielowariantowa ewaluacja adekwatności opracowywanych modeli walki informacyjnej w cyberprzestrzeni na potrzeby ewaluacji ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.22.2 / Bogdan Grenda (WZiD), Paweł Majdan (WW), Radosław Bielawski (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 123 s.

  Research work
 • 19.
  Właściwości realizacji zadań sił powietrznych w operacjach militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy Nr II.2.30.2.0 / red. Dariusz Żyłka (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 103 s.

  Research work
 • 20.
  Drony : bezzałogowe aparaty latające od starożytności do współczesności / Władysław Leśnikowski (WZiD) / Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - 175 s.

  Scholarly monograph
 • 21.
  Lotnictwo wojskowe w procesie integracji europejskiej przestrzeni powietrznej / Marek Telesfor Markiewicz (WZiD) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 340 s.

  Scholarly monograph
 • 22.
  Problematyka przewozu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną / Małgorzata Lasota (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 154 s.

  Scholarly monograph