Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Dariusz Grala, organization = all organisational units, type = Articles, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (9)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  New trends in managing the defense potential of NATO / Tomasz Jałowiec (WZiD), Dariusz Grala (WZiD), Piotr Maśloch (WZiD) // The interdisciplinary approach to research, innovation and practice - 2019, no. 8, p. 19-030

  Scholarly article / paper 5
 • 2.
  Efektywność procesów zabezpieczenia logistycznego wojsk w operacjach wielonarodowych. / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 12, p. 346-356

  Scholarly article 8
 • 3.
  Efektywność zadań w podsystemie technicznym wojskowego systemu logistycznego / Dariusz Grala (WZiD), Krzysztof Zadorożny (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 7, p. 2-8

  Scholarly article 8
 • 4.
  Zabezpieczenie logistyczne wojsk we współczesnych operacjach - wymiar narodowy, wielonarodowy i cywilny / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2018, nr 11, p. 131-141

  Scholarly article 8
 • 5.
  Efektywność podsystemu technicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wielonarodowych / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2017, nr 12 (CD), p. 253-269

  Scholarly article 8
 • 6.
  Perspektywy zaangażowania polskich kontyngentów wojskowych w operacje wielonarodowe / Dariusz Grala (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 4 (24), p. 36-60

  Scholarly article 6
 • 7.
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego ,,Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" / Dariusz Grala (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2017, nr 3 (23), p. 215-218

  Communique
 • 8.
  Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju / Dariusz Grala (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2017, t. 106, nr 1, p. 66-78

  Scholarly article 5
 • 9.
  Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych / Dariusz Grala (WZiD) // Gospodarka Materiałowa i Logistyka - 2016, nr 12, p. 146-159

  Scholarly article 8