Processing may take a few seconds...

Article

Title

Zabezpieczenie logistyczne wojsk we współczesnych operacjach - wymiar narodowy, wielonarodowy i cywilny

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Title variant

EN Logistic Support of Forces in Current Operations - National, Multinational and Civil Dimension

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Operacje wojenne
  • Zarządzanie
  • Logistyka wielonarodowa
EN
  • Army
  • Logistic
  • Management
Date of online publication

2018 (Date presumed)

Pages (from - to)

131 - 141

Comments

Zawiera streszczenie w języku angielskim. Artykuł dostępny na płycie CD, stanowiącej integralną część numeru GMIL 11/2018

Presented on

Krajowa Konferencja Naukowa pod patronatem Szefa Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wielowymiarowość współczesnej logistyki, 6-7.11.2018, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

BazEkon | BazTech