Processing may take a few seconds...

Article


Title

Bariery kształcenia profesjonalnych logistyków na potrzeby sił zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Barriers to Education of Professional Logisticians for the Needs of the Armed Forces

Year of publication

2022

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2022 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
  • Education
  • Leadership competencies
  • Logistics
  • Military logistics
  • Armed forces
PL
  • Edukacja
  • Kompetencje menedżerskie
  • Logistyka
  • Logistyka wojskowa
  • Siły zbrojne
Abstract

PL Przygotowanie współczesnego menedżera logistyki do realizacji zadań w wojskowych i cywilnych systemach logistycznych jest procesem złożonym, wymagającym ciągłego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i technologicznych. Dotyczy to szczególnie kształcenia logistyków wojskowych, od których wymaga się przede wszystkim przygotowania do kierowania zabezpieczeniem logistycznym wojsk, a jednocześnie powinni oni znać procesy zarządzania wojskowo-cywilnymi łańcuchami dostaw, jakie zasilają wojska np. w operacjach wielonarodowych. Celem publikacji jest identyfikacja czynników wpływających negatywnie na kształcenie kadr logistycznych, w szczególności menedżerów logistyki, dla potrzeb sił zbrojnych.

Date of online publication

03.2022

Pages (from - to)

14 - 19

DOI

10.33226/1231-2037.2022.3.2

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-032022,p2064146132

Comments

Bibliografia na stronie 19. Streszczenie angielskie.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / journal

40.0